Úvod

Občanské sdružení KOLEGIUM PRO PREVENCI KRIMINALITY

  • vzniklo v lednu 2009 na popud preventistů obecních a městských policií.
  • je nezávislou dobrovolnou společenskou organizací
  • sdružuje fyzické a právnické osoby, které se zabývají prevencí kriminality
  • je samostatným právním subjektem s registrací dle zák. č. 83/1990 Sb.
  • zastupuje převážně strážníky obecních a městských policií, manažery prevence kriminality a další osoby, které se zabývají problematikou prevence kriminality
  • vyvíjí aktivity v oblasti sociálně patologických jevů, sociální a situační prevence kriminality, bezpečnosti silničního provozu apod.
  • si klade za cíl jednotně hájit zájmy preventistů i těch nejmenších obcí při jednáních s dalšími subjekty (např. ministerstvy) při tvorbě preventivních programů, s firmami při realizaci jednotlivých projektů (výhoda množstevních slev apod.), vyměňovat si zkušenosti a pomoc při realizaci projektů apod.
  • nemá stanoveny žádné členské příspěvky, jeho činnost je prozatím hrazena ze sponzorských zdrojů. Členové výboru pracují zdarma bez nároku na jakékoli odměny.