Akce

Celorepublikový seminář preventistů městských policií PRAHA 2010 6. - 8. října 2010

Další setkání preventistů proběhlo 6. – 8. října 2010 v Praze. Pražští kolegové představili nové trendy
v oblasti záchranářství a to jak v rámci první pomoci, tak i hasící techniky.
V dalším bloku přednášek byla předvedena možnost využití interaktivních tabulí v prevenci kriminality,
nejnovější typy této techniky a jejich možného začlenění nejen při školní výuce, ale také pro práci strážníků – preventistů.

Celorepublikový seminář preventistů městských policií TŘEBÍČ 2010 14. - 16. dubna 2010

Ve dnech 14. – 16.4.2010 jsme se sešli na dalším pracovním setkání a to ve městě Třebíči. Role organizátora
a hostitelky se bravurně ujala naše kolegyně Lucie Molčanová.
Hlavní náplní semináře bylo představení projektu „Systém včasné intervence“ a to od získávání finančních prostředků
pro jeho zavedení do praxe až k realizaci včetně spolupráce všech zainteresovaných subjektů.
Další část semináře byla zaměřena na oblast dopravní problematiky, novinky v bezpečnosti silničního provozu,
prezentace deskových měřičů rychlosti vozidel apod.

Mezinárodní seminář preventistů městských policií PRAHA - POUSTKY 2011 12.-.14.9.2011

Seminář zaměřený na primární prevenci kriminality dětí a mládeže započal a byl ukončen v Praze. Většina aktivit se odehrávala ve školícím středisku Městské policie Praha v Žihli. Tentokrát byly přednášky nahrazeny workshopy. Ukázky volnočasových aktivit si kolegové aktivně vyzkoušeli a nezbývá, než všem poděkovat za skvělý přístup.