Přihláška

Komenského 19, Jablonec nad Nisou, 466 0
registrované při Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/74233/09-R
IČO: 26572206

Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
*Datum narození:
*Adresa:
*Město:
*PSČ:
*Telefon:
*Email:
Podáním této přihlášky se žadatel stává členem Občanského sdružení Kolegium pro prevenci kriminality se sídlem Komenského 19, Jablonec nad Nisou, 466 01. Žadatel se seznámil se stanovami i platnými vnitřními dokumenty sdružení a souhlasí s nimi. Žadatel svým podpisem souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby občanského sdružení. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu, kdy žádá o přijetí do občanského sdružení a na dobu členství v občanském sdružení. Žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.
*Hlavní město ČR:
* povinné položky